NASTAVA > Radovi

Traktorska freza


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 19.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5709

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje proces razvoja i konstruiranja traktorske freze. Na samom početku rada analiziran je način priključka na traktor i traktorski pogon. Zatim je dan pregled uređaja na tržištu te je izrađena funkcijska struktura uređaja. Za svaku funkciju dano je nekoliko rješenja u morfološkoj matrici te su izrađena 3 koncepta. Koncepti su uspoređeni te je odabran najbolji. Taj koncept je detaljno razrađen, provedeni su potrebni proračuni a zatim je izrađen model i tehnička dokumentacija uređaja.

Mentor:

Autor:

Marko Tones

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Tones - završni rad