NASTAVA > Radovi

Traktorski mlin za kukuruz i žitarice


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 19.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5710

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je razvoj i konstruiranje traktorskog mlina za kukuruz i žitarice. Nakon provedene analize tržišta i pregleda patenata zaključeno je da svi traktorski mlinovi rade na istom principu, ali se razlikuju u konstrukciji. Na temelju izrađene funkcijske dekompozicije i morfološke matrice osmišljena su tri koncepta. Nakon usporedbe i vrednovanja odabran je koncept za kojeg je zatim napravljena konstrukcijska razrada. Napravljen je proračun kritičnih komponenti, te je zatim izrađen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Mateo Roc

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mateo Roc - završni rad