NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za branje smilja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 10.12.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8451

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje proces razvoja i konstruiranja traktorskog priključka za branje smilja pogonjenog traktorom preko kardanskog vratila. Na početku rada nalazi se analiza tržišta i postojećih rješenja te funkcijska struktura proizvoda. Za navedene potrebne funkcije proizvoda su u morfološkoj matrici dani prijedlozi rješenja te su na temelju toga generirana dva koncepta. Vrednovanjem je odabran najbolji koncept te je isti u potpunosti razrađen. Za odabran koncept izrađen je 3D model, proveden potreban proračun te izrađena tehnička dokumentacija u zadanom opsegu. Ključne riječi: traktor, traktorski priključak, branje smilja

Mentor:

Autor:

Ante Bračić

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ante Bračić - završni rad