NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za košnju i usitnjavanje-malčer


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2692

Sažetak:

U ovom radu je bilo potrebno koncipirati i konstruirati traktorski priključak za košnju i usitnjavanje korova i sitnog grmlja. Analizom postojećih rješenja na tržištu definiraju se konstrukcijski i funkcionalni zahtjevi. Budući da se uređaj priključuje na traktor te od njega dobiva snagu potrebnu za rad bilo je potrebno proučiti dimenzije priključka i parametre pogona. Razradom funkcijske dekompozicije i morfološke matrice izrađena su dva koncepta. Evaluacijom koncepata odabran je najbolji. Pomoću prije definiranih ulaznih veličina proveden je proračun kritičnih točaka konstrukcije i elemenata za prijenos snage. Po podacima iz proračuna odabrani su standardni dijelovi. \Nakon odabira standardnih dijelova izrađen je 3D model a na osnovu njega tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ivan Žanetić

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ivan Žanetić - završni rad