NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za košnju i usitnjavanje ("malčer")


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 30.01.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8249

Sažetak:

Zadatak ovog diplomskog rada bio je koncipirati i konstruirati nošeni traktorski priključak koji služi za košnju i usitnjavanje korova i šikare. Pogon priključka bilo je potrebno izvesti s izlaznog vratila traktora. U provedenoj analizi tržišta prikupljene su informacije o postojećim uređajima na tržištu, načinu njihova priključka na traktor i parametrima traktorskog pogona. Na temelju istraživanja tržišta krenulo se u fazu koncipiranja te su bila generirana četiri koncepta koji su se vrednovali te je za daljnju razradu odabran najbolje ocijenjeni koncept. Vrednovanje koncepata vršilo se na temelju devet kriterija koji su imali različite težinske faktore. Prema provedenom proračuna izrađen je računalni model uređaja u 3D CAD sustavu te je izrađena tehnička dokumentacija osnovnih sklopova i dijelova uređaja. Rezultat rada je konstruirani uređaj mase 358 kg koji zadovoljava postavljene zahtjeve.

Mentor:

Autor:

Tomislav Kežman

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Tomislav Kežman - diplomski rad