NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za uklanjanje panjeva


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 02.10.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7990

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje proces razvoja i konstruiranja nošenog traktorskog prikljuĉka za uklanjanje panjeva pogonjenog preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. Na poĉetku rada nalazi se analiza trţišta i postojećih rješenja te funkcijska struktura proizvoda. Za navedene potrebne funkcije proizvoda su u morfološkoj matrici dani prijedlozi rješenja te su na temelju toga generirana tri koncepta. Vrednovanjem je odabran najbolji koncept te je isti u potpunosti razraĊen. Za odabran koncept izraĊen je 3D model, proveden potreban proraĉun te izraĊena tehniĉka dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Tomislav Mihaljević

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tomislav Mihaljević - završni rad