NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za usitnjavanje biljnih ostataka


Sažetak:

U radu je razrađena konstrukcija stroja za usitnjavanje biljnih ostataka (drobilica). To je poljoprivredni stroj namijenjen za manipulaciju drvnim otpatkom, ograncima, granjem i ostalom nadzemnom biomasom te za proizvodnju piljevine. Produkt usitnjavanja (piljevina) se može koristiti za proizvodnju pripremaka za drvenu industriju, dekorativnih elemenata za vrtove i parkove, materijala za ogrijev i biomase. Stroj za usitnjavanje biljnih ostataka je mobilni uređaj čvrste konstrukcije. Usitnjavanje se događa u bubnju u kojem se nalazi sklop s noževima. Drobilica je konstruirana tako da omogućuje lagano skidanje i ponovno postavljanje noževa. Isjeckani materijal se izbacuje preko izlaznog kanala koji se nalazi na 1700 mm visine. Priključak se za traktor prihvaća pomoću standardizirane veze na 3 oslonca te je namijenjen traktorima jačine do 64 KS.

Mentor:

Autor:

Zvonimir Tepeš

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad