NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za vađenje krumpira


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4968

Sažetak:

U radu je bilo potrebno koncipirati i konstruirati traktorski priključak za vađenje krumpira. Uređaji tog tipa su u današnje vrijeme nezaobilazi ukoliko se želi brzo i efikasno iskopati krumpir i plasirati ga na tržište. Postoje različiti tipovi vadilica krumpira, od jednorednih pa do glomaznih samohodnih vadilica. U radu je obuhvaćena dvoredna vadilica priključena na trojspojnu točku traktora, te pokretana pomoću PTO vratila s traktora. Provedno je detaljno istraživanje tržišta, analizirani su postojeći strojevi za iskopavanje krumpira te su definirani ciljevi koji se razvojem odabranog koncepta moraju ispuniti. Napravljena je funkcijska dekompozicija uređaja te su dana moguća rješenja problema u morfološkoj matrici. Odabrani koncept je detaljno razrađen, napravljen je potrebni proračun te je konstruiran 3D model vadilice krumpira. Na kraju rada priložena je tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ivan Lijović

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ivan Lijović - diplomski rad