NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za vađenje kupusa


Sažetak:

U radu je ukratko opisan način proizvodnje kupusa, uvijete koje je potrebno osigurati za uspješnu proizvodnju. Nadalje je opisan način branja kupusa, podjela kupusa prema vrstama i način proizvodnje presadnica kupusa. Nakon osnova o kupusu predstavljeni su postojeći proizvodi na tržištu, te su opisane njihove prednosti i mane zajedno s ekonomskom analizom isplativosti izrade takvog stroja. Funkcijskom dekompozicijom i morfološkom matricom opisane su sve funkcije uređaja. Iz funkcijske dekompozicije i morfološke matrice izrađeni su koncepti. Od koncepata odabran je najbolji te je on poslužio za daljini razvoj stroja. Nakon odabira koncepta za daljnji razvoj u ovom radu prikazan je proračun ne standardnih dijelova te odabir standardnih dijelova za izradu stroja. Nadalje je prikazan izgled stroja s opisom funkcija na stroju. Stroj je izrađen u 3D CAD sustavu te je izrađena i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Matija Rožić

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Matija Rožić - diplomski rad