NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za vađenje mrkve


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2295

Sažetak:

Slaba zastupljenost traktorskih priključka za vađenje mrkve namijenjnih manjim i srednjim površinama, rezultirala je konstruiranjem novog stroja sa što jednostavnijom uporabom i priključivanjem na traktor. Kod konstruiranja posebna pozornost obraća se na što nižu cijenu priključka, niske troškove održavanja, što jednostavnija demontaža i zamjena potrošnih dijelova te samim time duži životni vijek proizvoda.U uvodnom dijelu dati su neki opći podaci o mrkvi, vrsti priključaka i traktorima. Zatim slijedi poglavlje u kojemu je obrađena analiza tržišta i postojećih proizvoda. \Nadalje slijedi proces konstruiranja gdje se kreće s raščišćavanjem problema, koncipiranjem i projektiranjem. U području koncipiranja obrađene su funkcijska struktura, morfološka matrica, generiranje i odabir koncepata te njihovo ocjenjivanje. \Na osnovu ocjenjivanja odabran je koncept koji se dalje razrađuje u konstrukcijskoj razradi. U procesu konstrukcijske razrade izrađen je sklopni crtež traktorskog priključka za vađenje mrkve te su razrađeni pojedini bitni podsklopovi.

Mentor:

Autor:

Stjepan Kranjčec

Godina:

2013.

Vrsta:

Diplomski rad