NASTAVA > Radovi

Traktorski viličar za izmjenu sklopova na kombajnu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2763

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je ''Traktorski viličar za izmjenu sklopova na kombajnu''. Tema je obrađena od ideje do tehničke dokumentacije. To znači da ovaj rad sadrži analizu tržišta i potreba kupaca, nekoliko koncepata mogućeg rješenja i detaljnu razradu odabranog koncepta za koji je proveden odgovarajući proračun. Izrađeni su model uređaja i tehnička dokumentacija u 3D CAD sustavu.

Mentor:

Autor:

Ante Liović

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ante Liović - završni rad