NASTAVA > Radovi

Traktorsko vitlo za izvlačenje trupaca


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.10.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5286

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je proces konstruiranja traktorskog vitla za izvlačenje trupaca. Uređaj treba izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. Na početku rada dan je uvod u kojem se govori općenito o iskorištavanju šuma i ulozi vitla. Nakon toga napravljena je analiza tržišta i postojećih uređaja te načini njihova priključka na traktor. Nakon provedene analize napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica. Na temelju rješenja iz morfološke matrice generirana su dva koncepta te je vrednovanjem odabran bolji koncept koji je potom razrađen. Za odabrani koncept napravljen je potreban proračun, izrađen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Mato Joskić

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mato Joskić - završni rad