NASTAVA > Radovi

Ukrcajna rampa za invalidska kolica za putnička vozila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 14.07.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7531

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je osmisliti i konstrukcijski razraditi ukrcajnu rampu za invalidska kolica namijenjenu manjim putničkim kombi vozilima. Osnovna zadaća ukrcajne rampe je omogućiti osobama u invalidskim kolicima ukrcavanje u motorno vozilo. Analizom tržišta i postojećih rješenja izrađene su funkcijska dekompozicija i morfološka matrica. Na temelju njih proizašli su koncepti koji su se zatim evaluirali, te je odabran koncept sa najvišim ocjenama. Sa tim konceptom išlo se u daljnju konstrukcijsku razradu, nakon koje je slijedio proračun kritičnih dijelova. Računalni model uređaja, kao i pripadajuća tehnička dokumentacija, izrađeni su u programskom paketu SolidWorks.

Mentor:

Autor:

Marko Lisičar

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marko Lisičar - završni rad