NASTAVA > Radovi

Uređaj za brušenje rubova staklenih ploča


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3002

Sažetak:

U ovom radu obrađivati će se razvoj i konstruiranje uređaja za obradu staklenih rubova. Pri razvoju ovog proizvoda posebna pažnja pridavala se što većoj automatizaciji i rasponu obrade, bilo da se tiče oblika ili debljine obradaka. Također, naglasak je stavljen na modularizaciju elemeneta, te zaštitu operatera tijekom eksploatacije, kako bi se dobio cjelovit proizvod spreman na industrijsku primjenu.

Mentor:

Autor:

Toni Begović

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Toni Begović - diplomski rad