NASTAVA > Radovi

Uređaj za bušenje tla pogonjen traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1186

Sažetak:

U radu se koncipira i konstruira uređaj za bušenje tla prilikom sadnje mladica, postavljanja stupova ili slično. Prvo je obavljeno istraživanje sličnih proizvoda na tržištu, te način priključka na traktor. Korištenjem morfološke matrice dolazi se do optimalne konstrukcije proizvoda. Slijedi odabir standardnih dijelova: reduktor, zglobno vratilo, profili cijevi, svrdlo. Proračunati su kritični presjeci i dijelovi konstrukcije: svornjaci na odrez, savijanje i bocni tlak, zavari na vlak i savijanje, profili na savijanje. Priložena tehnička dokumentacija i modeli svih dijelova proizvoda su izrađeni u CAD programo Proengineer Wildfire.

Mentor:

Autor:

Edo Alićušić

Godina:

2011.

Vrsta:

Završni rad