NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje graha


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2640

Sažetak:

U radu je ukratko opisan način proizvodnje graha, uvijeti koje je potrebno osigurati za uspješnu proizvodnju. Nadalje je opisan način branja graha,te podjela graha prema stanju graha u trenutku branja. Analizom tržišta i izvođenjem eksperimenta dolazi se do zaključka da za čišćenje suhoga graha postoje strojevi i uređaji a za čišćenje mladog (zelenog) graha nepostoje. Problem kod čišćenja mladog graha je osjetljivost na udarce i zraka (već nakon nekoliko minuta izloženosti zraku promjeni boju tj požuti a to direktno utjece na njegovu cijenu i prodaju). Ideja za uređaj je došla od pokusa koji je opisan u radu. Uređaju je glavna zadaća čištiti mladi grah a mogućnost čišćenja suhog graha je također zadovoljena. U radu su izvršeni proračuni ne standardnih dijelova, računalni model uređaja i tehnička dokumentacija u 3D CAD sustavu.

Mentor:

Autor:

Matija Rožić

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad