NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje snijega na baterijski pogon


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7188

Sažetak:

Tema diplomskog rada je koncipiranje i konstruiranje uređaja za čišćenje snijega na baterijski pogon. Navedeni su i opisani slični uređaji koji se pojavljuju na tržištu, vrste strojeva i njihova podjela, a osim toga navedene su i baterije koje bi se mogle koristiti za pokretanje ovakvog stroja. Napravljena je tehnička specifikacija proizvoda i postavljeni su ciljevi koji se očekuju od razvoja i na temelju toga je izrađena funkcijska struktura proizvoda. Rješenja za pojedine funkcije koje se pojavljuju u funkcijskoj strukturi prikazana su u morfološkoj matrici, a prema tome su napravljena tri različita koncepta. Vrednovanjem koncepata odabrano je najbolje rješenje koje je nakon toga detaljno razrađeno i konstruirano. Napravljen je proračun kapaciteta i nosivosti ključnih dijelova, odabrani su standardni kataloški dijelovi te je izrađen računalni 3D CAD model uređaja i tehnička dokumentacija u softverskom paketu SolidWorks.

Mentor:

Autor:

Matej Požega

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Matej Požega - diplomski rad