NASTAVA > Radovi

Uređaj za peletiranje hmelja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6185

Sažetak:

U ovom završnom zadatku prikazani su razvoj i konstrukcija uređaja za peletiranje hmelja. Uređaj je namijenjen za uporabu manjim proizvođačima piva. U uvodu je predstavljena biljka hmelja te njezina uporaba u pivarstvu. Također, predstavljeni su oblici u kojima se hmelj koristi u proizvodnji piva zajedno sa prednostima i nedostacima korištenja pojedinih oblika. Posebni je naglasak stavljen na pelete hmelja te proces peletiranja. Objašnjeni su poželjni uvjeti pod kojima se hmelj treba peletirati. Nakon toga, analizirani su strojevi za peletiranje na tržištu te rješenja za sustav hlađenja koja bi bilo moguće upotrijebiti na uređajima za peletiranje kako bi oni bili adekvatni za proizvodnju peleta hmelja. Nakon analize izrađene su funkcijska dekompozicija i morfološka matrica na temelju kojih su generirana tri koncepta. Razrađen je koncept koji je vrednovanjem proglašen najboljim te se za njega izradila tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ivan Krešimir Letica

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ivan Krešimir Letica - završni rad