NASTAVA > Radovi

Uređaj za pranje loptica za golf


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.04.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6857

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazano je koncipiranje i konstruiranje uređaja za čišćenje loptica za golf. Uređaj je izveden tako da koristi električnu energiju za pogon. Primarna namjena je za velike golf terene. U uvodu je opisana golf loptica i kratka povijest nastajanja njezinog oblika kakav je danas. Zatim slijedi analiza postojećih proizvoda na tržištu. U procesu koncipiranja napravljena je funkcijska dekompozicija iz koje slijedi morfološka matrica koja sadrži neka od mogućih rješenja funkcija koje uređaj obavlja. Napravljena su tri koncepta, a najbolji od njih prema kriterijima ocjenjivanja je dalje razrađen. U razradi je napravljen proračun, CAD model i tehnička dokumentacija.

Autor:

Martina Mokos

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad