NASTAVA > Radovi

Uređaj za uklanjanje korova i čišćenje donjeg dijela čokota


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6653

Sažetak:

Korovi u višegodišnjim nasadima uzrokuju negativne posljedice na proizvodnju i poljoprivrednicima predstavljaju neizbježan problem. U ovom je radu koncipiran i konstruiran traktorski priključak za uklanjanje korova u voćnjacima i vinogradima i čišćenje donjeg dijela čokota. U uvodnom djelu objašnjena je štetnost korova i upotrebe herbicida te potreba za ekološkim mehaničkim uklanjanjem korova. Analizom postojećeg tržišta prikazani su načini izvedbe i različite vrste stroja te su opisani slični strojevi koje je moguće pronaći na tržištu. Nakon određivanja tehničkih specifikacija stroja i ciljeva daljnjeg razvoja generirana je funkcijska struktura proizvoda, a rješenja za pojedine funkcije prikazane su u morfološkoj matrici. Na temelju toga su napravljena tri koncepta koja su vrednovana, a najbolji od njih izabran je za daljnju razradu. U konstrukcijskoj razradi provedeno je dimenzioniranje i odabir komponenti te provjera dijelova s obzirom na mehaničku čvrstoću. Naposljetku je izrađen računalni 3D model razrađenog koncepta te tehnička dokumentacija za izradu i sklapanje komponenata.

Autor:

Tomislav Vulinović

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad