NASTAVA > Radovi

Uredska stolica podesiva u više osi


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9122

Sažetak:

U ovom završnom radu bilo je potrebno koncipirati i konstruirati uredsku stolicu podesivu u više osi. Kao uvod dan je osvrt na važnost kvalitetne stolice uslijed dugog sjedenja, potom je ukratko prikazana povijest uredske stolice kakvu poimamo danas. Radi jednostavnijeg razumijevanja usvojene su pretpostavke o koordinatnom sustavu stolice. Dalje je napravljena tržišna analiza na temelju tri postojeća proizvoda koji spadaju u viši cjenovni rang. Na temelju njihovog ispunjavanja zadatkom zadanih funkcija su ocijenjeni i služe kao osnova u daljnjem koncipiranju. Na temelju postojećih rješenja su uz pomoć morfološke matrice napravljena dva koncepta s detaljno opisanim principima rada. Vrši se vrednovanje koncepata i odabire se prvi kao bolji te se počinje s proračunom. Proračun se vršio od dna prema vrhu stolice. Ključno je bilo odrediti ulazne podatke, to jest opterećenja. Po završetku proračuna prikazano je gotovo rješenje sa opisom načina rada.

Mentor:

Autor:

Bruno Mraz

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Bruno Mraz - završni rad