NASTAVA > Radovi

Usporedba metoda za analizu tolerancija


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 21.12.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5441

Sažetak:

Tolerancijska analiza neophodna je u modernim proizvodnim procesima. Zbog toga postoji velik broj metoda za tolerancijsku analizu. Međutim, razlike u metodama često rezultiraju različitim rezultatima. Ovisno o vrsti problema, potrebno je odabrati odgovarajuću metodu za analizu. U radu je provedena usporedba četiri različite metode tolerancijske analize na dva primjera. Metode koje su se uspoređivale su: tablična Worst Case metoda, Monte Carlo simulacija, vector loop i unificirana Jacobian – torsor metoda. Svaka metoda detaljno je objašnjena i prikazani su koraci potrebni za provedbu svake metode. Rezultati su pokazali da je unificirana Jacobian - torsor metoda najopsežnija, ali također ima vrlo složen postupak. Monte Carlo simulacija pogodna je za analizu dijelova proizvedenih u velikim serijama, ponajviše zbog statističkog pristupa, dok su vector loop i tablična Worst Case analiza prikazali slične rezultate.

Mentor:

Autor:

Petar Kosec

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Petar Kosec - diplomski rad