NASTAVA > Radovi

Utjecaj imerzivnosti virtualnoga okruženja na razumijevanje tehničkih rješenja prilikom pregleda konstrukcije


Sažetak:

Tehnički pregled konstrukcije (eng. Design review) aktivnost je unutar razvoja proizvoda, čiji je cilj provjeriti konstrukciju s obzirom na tehničke značajke elemenata konstrukcije. Tehnička se rješenja danas najčešće prikazuju u obliku 3D CAD virtualnih modela te je vizualizacija osnovni način međudjelovanja s virtualnim okruženjem. Uobičajenom se tehnologijom virtualno okruženje prikazuje na zaslonu računala, ograničenom u mogućnosti prikazivanja 3D modela kao 2D slike. Ta ograničenost utječe na korisnikovo razumijevanje prostornih modela; javljaju se poteškoće u predodžbi mjerila i dubine prostora, zbog čega korisnici moraju imati razvijenu sposobnost prostornoga predočavanja. Tehnologija virtualne stvarnosti (eng. Virtual Reality) upotrebom stereoskopskoga prikaza i multimodalnosti omogućuje međudjelovanje s 3D virtualnim modelom unutar virtualnoga okruženja. Na taj se način smanjuje kognitivni napor nužan za vizualnu percepciju prostornih informacija i omogućuje usmjeravanje pažnje na pregled konstrukcije i njezino razumijevanje, nužno za učinkovitost pregleda. U radu je proveden eksperiment tehničkoga pregleda konstrukcije nakon faze koncipiranja, kako bi se provjerile razlike u razumijevanju konstrukcije korištenjem imerzivnoga virtualnoga okruženja (prikazanoga VS tehnologijom) i neimerzivnoga virtualnoga okruženja (prikazanoga uobičajenom tehnologijom pomoću zaslona monitora, tipkovnice i miša). Razumijevanje konstrukcije odnosi se na razumijevanju mehanizama, prostorno razumijevanje dimenzija i prepoznavanje konstrukcijskih nedostataka. Podaci su dobiveni ispunjavanjem upitnika o prijašnjem iskustvu i standardiziranoga upitnika o prisutnosti (eng. Presence Questionnaire, PQ), rješavanjem standardiziranoga testa mentalnih rotacija (eng. Mental Rotations Test, MRT) te prikupljanjem usmenih odgovora ispitanika za vrijeme izvršavanja zadataka i odgovaranja na posatvljena pitanja o sigurnosti u odgovor. Rezultati statističke analize podataka pokazali su statistički značajno manju pogrešku u procjeni dimenzija u imerzivnom virtualnom okruženju iz čega se može zaključiti da imerzivnost virtualnoga okruženja pozitivno utječe na procjenu dimenzija i njihovo prostorno razumijevanje. S druge strane, imerzivno virtualno okruženje ispitanicima nije omogućilo bolje razumijevanje konstrukcije u pogledu učinkovitosti prepoznavanja konstrukcijskih nedostataka ni razumijevanja mehanizama.

Mentori:

Autor:

Fanika Lukačević

Godina:

2019.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Fanika Lukačević - rad u PDF-u

Poster:

Fanika Lukačević - poster rada