NASTAVA > Radovi

Vibracijsko sito za odvajanje lišća od maslina


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 23.07.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7159

Sažetak:

Maslinarstvo je na području na području Istre, Dalmacije i Primorja rašireno još od vremena Antičke Grčke i Rima. Uz domaće autohtone sorte, podjednako su raširene i strane sorte. Različite sorte imaju i različite karakteristike plodova. Plodovi variraju od malenih i okruglih do većih i jajolikih. Velike razlike u veličini i obliku ploda uzrokuju otežano čišćenje plodova od lišća. Nadalje, na području Republike Hrvatske veliki broj maslinara posjeduju manje nasade – do oko 500 maslina. Kako bi se olakšalo i ubrzalo čišćenje maslina, za manje i srednje maslinare, razvijen je uređaj za čišćenje plodova maslina od lišća koji koristi princip vibracija za obavljanje glavne funkcije. U radu je analizirana ciljana grupa kupaca nekog čega su uspoređeni i konkurentski uređaji te su prikazane njihove prednosti i mane. Za novo razvijeni uređaj generirani provedena je funkcijska analiza na temelju koje je izrađena morfološka matrica. Nakon što su uspoređeni svi generirani koncepti odabran je najbolji za koji je prikazana detaljna konstrukcijska razrada. Na kraju, analizirana je uspješnost izvedbe uređaja na temelju zahtjeva kupaca te je za isti izrađena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Luka Brozić

Godina:

2021.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Luka Brozić - diplomski rad