NASTAVA > Radovi

Zapis znanja i podrška komunikaciji u kompleksnom konstrukcijskom projektu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4547

Sažetak:

Tema ovog diplomskog rada je „Zapis znanja i podrška komunikaciji u kompleksnom konstrukcijskom projektu“. Istraživački dio rada proveden je na primjeru projekta EGPR 2015. On je služio kao izvor informacija potrebnih za provođenje zapisa znanja i sljedivosti. Također je omogućio uvid u komunikacijske procese koji se odvijaju u jednom kompleksnom međunarodnom razvojnom projektu. Ovim radom identificirani su konstrukcijski problemi u projektu i istražene mogućnosti zapisa znanja pomoću IBIS dijagrama te je znanje iz navedenog projekta zapisano upravo kroz navedene dijagrame. Uz zapis znanja analizirana je komunikacija između sudionika projekta, zabilježeni su tokovi komunikacije i uočene su prednosti i mane, odnosno problemi u komunikaciji. Tijekom samog projekta dana je podrška komunikaciji pomoću virtualne bijele ploče. Nakon završetka projekta analizirani su zapisi znanja i ukupna komunikacija koja se odvijala u projektu te su navedeni prijedlozi poboljšanja komunikacije u sličnim budućim kompleksnim razvojnim projektima. Na kraju ovog rada uspostavljene su relacije sljedivosti unutar projekta, analizirane su mogućnosti zapisa sljedivosti i načini upotrebe tih zapisa.

Mentor:

Autor:

Filip Valjak

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad