NASTAVA > Zadaci

Analiza aktivnosti kolaborativnog CAD modeliranja upotrebom metoda strojnog učenja


Sažetak:

Tijekom procesa konstruiranja, CAD (eng. Computer-Aided Design) modeli imaju važnu ulogu pri kreiranju, prepravljanju i testiranju željene konstrukcije u virtualnom okruženju. S naglaskom na podršku suradnji između članova razvojnog tima tijekom navedenog procesa, u posljednjih nekoliko godina proširila se upotreba kolaborativnih CAD alata za modeliranje u oblaku (eng. cloud-based). Takvi alati omogućavaju olakšanu virtualnu komunikaciju te razmjenu CAD podataka. Također, u okviru tih alata prikuplja se velika količina podataka o individualnim i timskim aktivnostima vezanima uz pojedine CAD značajke, dijelove i sklopove.

Temeljem prikupljenih podataka, cilj ovog diplomskog rada je analizirati obrasce navedenih aktivnosti kolaborativnog CAD modeliranja u kontekstu razvojnih timova upotrebom metoda strojnog učenja.