NASTAVA > Zadaci

Drobilica plastičnog otpada


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati uređaj za drobljenje plastičnog otpada. Kapacitet uređaja treba biti cca 3-4 kg po minuti. Za pogon uređaja odabrati elektromotor. Ciljana masa uređaja je do 50kg. Uređaj bi drobljenjem trebao smanjiti volumen plastičnog otpada za cca 50 – 75%. Pri koncipiranju i konstruiranju posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu, 
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.