NASTAVA > Zadaci

Građevinska dizalica manjeg kapaciteta


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati građevinsku dizalicu manjeg kapaciteta namijenjenu za dizanje radnog materijala na dijelovima gradilišta koji su previše udaljeni od dohvata velikih kranova ili za gradilišta na kojima se izvršavaju radovi manjeg opsega – primjerice sanacija krovišta. Pogon dizalice treba biti na standardnu mrežu 220V. Nosiva konstrukcija dizalice treba biti pogodna za montažu na teže dostupnim mjestima.

Maksimalna nosivost dizalice je 150 kg, visina dizanja 15 m, a brzina dizanja 18 m/min.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.