NASTAVA > Zadaci

Implementacija tehnologije „digitalnog blizanca“ za analizu proizvoda tijekom faze korištenja


Sažetak:

U kontekstu Industrije 4.0, tehnologija „digitalnog blizanca“ sve se češće uvodi i primjenjuje u razvojnim procesima. „Digitalni blizanac“ predstavlja digitalnu/virtualnu repliku fizičkog proizvoda koja se koristi za opisivanje, praćenje i analizu ponašanja proizvoda. Korištenjem podataka prikupljenih pomoću senzora te njihovom kombinacijom s podacima generiranim u digitalnoj okolini (npr. CAD modeli, simulacije itd.), dobiva se cjelovit, precizan i pravovremen uvid u rad i korištenje uređaja.

Cilj ovog završnog rada je upoznati se s osnovama tehnologije „digitalnog blizanca“ te ju implementirati na primjeru kućanskog uređaja.

 

U radu je potrebno:

  • Proučiti i objasniti koncept “digitalnog blizanca”,
  • Proučiti i usporediti postojeće primjene tehnologije “digitalnog blizanca” u okviru razvoja proizvoda,
  • Definirati proces prikupljanja i analize podataka te odabrati odgovarajuće senzore,
  • Objasniti i provesti korake implementacije navedene tehnologije na konkretnom primjeru kućanskog uređaja te prikazati njene prednosti i nedostatke,
  • Provesti preliminarnu analizu prikupljenih podataka.