NASTAVA > Zadaci

Kružna pila pogonjena traktorom


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati kružnu pilu za ogrjevno drvo pogonjenu traktorom. U uvodnom dijelu razmotriti opcije i odrediti način manipulacije trupcima. Koristiti pogon preko kardanskog vratila i/ili traktorske hidraulike. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja strojem.