NASTAVA > Zadaci

Mješalica za beton pogonjena traktorom


Sažetak:

Za teško dostupne terene gdje treba izvesti građevinske radove manjeg opsega praktično je miješalicu za beton priključiti na traktor. U ovom radu potrebno je koncipirati i konstruirati posebnu izvedbu miješalice za beton koja će biti izvedena kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon od traktorskog motora preko kardanskog vratila. Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.