NASTAVA > Zadaci

Podrivač s deponatorom za umjetno gnojivo


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati podrivač za voćnjake i vinograde. Ovaj uređaj namijenjen je za rahljenje kolotraga odnosno sabijene zemlje uslijed višestrukog prolaska traktora s priključnim strojevima. Uređaj izvesti kao traktorski priključak. Uobičajeno je da se pri procesu rahljenja dodaje i umjetno gnojivo, stoga na podrivač treba dodati uređaj za deponiranje odnosno rasipanje umjetnog gnojiva. Pogon deponatora umjetnog gnojiva izvesti s izlaznog radnog vratila traktora.

U radu je potrebno:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.