NASTAVA > Zadaci

Preliminarna kalkulacija cijene broda


Sažetak:

U tvrtkama koje izrađuju velike kompleksne proizvode u različitim izvedbama (primjerice energetski transformator, brod) poseban problem predstavlja izračun ukupne cijene izrade u procesu pregovaranja s potencijalnim naručiteljem. U većini slučajeva problem se rješava preliminarnim osnivanjem i raščlambom proizvoda te kalkulacijama cijena pojedinih podsustava proizvoda temeljem usporedbi sa cijenama podsustava već isporučenih izvedbi proizvoda.

U brodogradnji u procesu preliminarne kalkulacije cijene broda sudjeluju odjeli prodaje, ugovornog projektiranja, planiranja proizvodnje i nabave.

U ovom radu treba napraviti analizu na koje načine je moguće računalno podržati i unaprijediti proces izrade preliminarne kalkulacije cijene broda. Primarno treba razmotriti primjenu relacijske baze podataka koja bi sadržavala opremu raščlanjenu prema SFI klasifikacijskom sustavu  i ključnim karakteristikama koje je potrebno definirati.

U radu je potrebno:

  1. Izraditi dijagrame tokova podataka kroz odjele brodogradilišta u procesu izrade preliminarne kalkulacije.
  2. Utvrditi i analizirati zahtjeve svih sudionika u procesu.
  3. Predložiti konceptualnu shemu baze podataka za preliminarnu kalkulaciju cijene broda.
  4. Analizirati prednosti i nedostatke realizacije računalne podrške temeljene na relacijskoj bazi podataka.

Zadatak treba raditi u suradnji s tvrtkom Brodosplit.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.