NASTAVA > Zadaci

Prijenosni sklopivi koš za košarku


Sažetak:

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati prijenosni sklopivi koš za košarku. U uvodnom dijelu rada razmotriti različite načine i pogone za sklapanje. Konstrukcijske zahtjeve odrediti prema službenim dimenzijama i ostalim potrebnim podacima vezano za opterećenje konstrukcije i sigurnost igrača.

Također posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja pri sklapanju i rasklapanju.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.