NASTAVA > Zadaci

Prilagodba procesa konstruiranja dentalnih nadogradnji za korištenje SLM tehnologije


Sažetak:

U dentalnoj medicini najčešće korištena aditivna tehnologija za izradu titanskih i  CoCr nadogradnji je SLM (eng. Selective Laser Melting) tehnologija. U posljednjih nekoliko godina, SLM tehnologija postala je dostupniji i cjenovno prihvatljiviji način izrade metalnih nadogradnji. Ipak, njena praktična primjena u dentalnoj medicini ukazuje na brojne nepoznanice vezane uz specifične karakteristike SLM tehnologije. Također, trenutna praksa podrazumijeva naknadnu obradu na CNC stroju, s ciljem smanjivanja utjecaja deformacija na ostvarivanje pasivnog dosjeda između nadogradnje i implantata.

U suradnji s tvrtkom Neo Dens, cilj ovog završnog rada je analizirati i razumjeti razlike u karakteristikama nadogradnji dobivenih aditivnim tehnologijama (s i bez naknadne CNC obrade) te prilagodba procesa konstruiranja takvih nadogradnji.