NASTAVA > Zadaci

Primjena hackathona u proces razvoja proizvoda


Sažetak:

U posljednjih nekoliko godina, primjetan je porast hackathon događaja s ciljem razvoja kreativnih i inovativnih inženjerskih rješenja. Hackathoni su vremenski-ograničeni događaji (24-36 sati) na kojima manji timovi rješavaju stvarni industrijski problem. Tako definirane aktivnosti utječu na brojne aspekte učenja o pojedinoj inženjerskoj problematici te zahtijevaju brzo razumijevanje, razvoj i primjenu novostečenih vještina.

Cilj ovog završnog rada je analizirati i proučiti provedene hackathone u okviru prošlogodišnjeg projektnog kolegija EGPR-European Global Product Realisation (u suradnji s tvrtkom Siemens Mobility) s ciljem boljeg razumijevanja uloge i ishoda takvih aktivnosti u razvojnom projektu.