NASTAVA > Zadaci

Primjena VS sustava za pregled 3D CAD modela


Sažetak:

Upotreba tehnologija za virtualnu stvarnost (VS) u području konstruiranja poznata je nekoliko desetljeća. S napretkom tehnologije, razvijeni su VS sustavi čiji se zasloni nose na glavi korisnika (eng. Head-mounted display, HMD), a znatno su niže cijene te manjih prostornih zahtjeva od CAVE sustava za virtualnu stvarnost. VS tehnologije su tako postale dostupnije većem broju korisnika, a pritom su uklonjene brojne prepreke pri njihovoj implementaciji u realnom industrijskom okruženju. Cilj ovog završnog rada je proučiti primjenjivost VS tehnologije koja se temelji na HMD principu, za pregled 3D CAD modela.

U radu je potrebno:

  • Proučiti i usporediti postojeće VS tehnologije koje se koriste u inženjerstvu.
  • Objasniti prednosti VS tehnologija za pregled 3D CAD modela.
  • Definirati i provesti eksperimentalni dio istraživanja korištenja HMD VS opreme s ciljem procjene imerzivnosti, osjećaja prisutnosti i upotrebljivosti korištene VS opreme za pregled 3D CAD modela.
  • Analizirati rezultate eksperimentalnog dijela istraživanja.
  • Predložiti preporuke za upotrebu HMD VS tehnologija za pregled 3D CAD modela te usporediti s tradicionalnim načinima pregledavanja.

Opseg analize i interpretacije rezultata dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.