NASTAVA > Zadaci

Robot za pranje prozora


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati robotski uređaj za pranje prozora. Uređaj treba koristiti baterijski pogon s kojim bi trebao raditi minimalno cca 20 min. Namjena uređaja je za relativno manje površine, primjerice cca do 1000 m2.

U radu treba: 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu, posebice načine prihvata za staklenu stijenku.
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu. 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.