NASTAVA > Zadaci

Runilica za kukuruz


Sažetak:

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati runilicu za kukuruz. Razmotriti pogon traktorom i pogon na standardnu mrežu 220V, kapacitet 3t/h. Također posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja uređajem.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.