NASTAVA > Zadaci

Stroj za namatanje izolacijskih kapa transformatora


Sažetak:

Izolacijske kape su specijalne komponente transformatora u obliku prstenova koje se postavljaju na krajeve namotaja te služe kao dodatna fizička barijera između njih. Za jedan od ključnih dijelova procesa izrade izolacijskih kapa, potrebno je razviti stroj za namatanje slojeva izolacijskih papira na predloške različitih veličina (dmin=440 mm, Dmax=1600 mm, amax=150 mm, 50 mm<B<120 mm). Stroj bi ujedno trebao smanjiti mogućnost nepravilnog pozicioniranja predloška te omogućiti samostalno nanošenje ljepila i sigurnost radnika.

U radu je potrebno:

  • Analizirati postojeća tehnička rješenja i patente za pojedine dijelove i podsustave stroja
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja stroja
  • Tehno-ekonomskom usporedbom i vrednovanjem odabrati projektno rješenje
  • Odabrano projektno rješenje stroja konstrukcijski razraditi uz upotrebu standardnih sklopova i dijelova te potrebnih proračuna za nestandardne dijelove. Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje, kompaktnost izvedbe i sigurnost korisnika
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju stroja potrebnu za njegovu izradu

Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovorit će se tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.