NASTAVA > Zadaci

Stroj za namatanje plastične folije ili cijevi za navodnjavanje


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak namijenjen za skupljanje i namatanje plastične folije ili namatanje cijevi za navodnjavanje na konusne valjke. Uređaj služi za čišćenje njive na kraju sezone uzgoja povrća. Rukovatelj treba kontrolirati brzinu namatanja u odnosu na količinu namotane folije ili cijevi. Uređaj treba izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike.

U radu je potrebno:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.