NASTAVA > Zadaci

Stroj za pranje krumpira


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati stroj za pranje krumpira. Krumpir ulazi u stroj sa pokretne trake i izlazi iz stroja na pokretne trake ili kanale. Potrebno je riješiti i taloženje i odstranjivanje otpadnog blata. Pogon na standardnu mrežu 220V, kapacitet stroja cca 5t/h. Metodičkom razradom obuhvatiti različita projektna rješenja uređaja uz upotrebu standardnih sklopova i dijelova. Tehnoekonomskom analizom odabrati projektno rješenje. Odabrano projektno rješenje stroja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Izraditi 3D model proizvoda. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.