NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za kalcifikaciju tla


Sažetak:

Zbog intenzivnog iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta za neke vrste tla pored uobičajene gnojidbe potrebno je dodavati i kalcij. Zadatak je rada koncipirati i konstruirati traktorski priključak za kalcifikaciju tla. Kapacitet uređaja treba odgovarati potrebama manjeg obiteljskog gospodarstva. Uređaj izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon traktorskog motora preko kardanskog vratila. Posebnu pažnju posvetiti sigurnosti rukovatelja priključkom.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona te parametre postupka kalcifikacije tla,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.