NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za košnju i usitnjavanje („malčer“)


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati nošeni traktorski priključak koji služi za košnju i usitnjavanje korova i šikare („mulcher“).  Pogon priključka izvesti s izlaznog radnog vratila traktora. Regulaciju položaja uređaja riješiti pomoću traktorske hidraulike. Priključak treba biti namijenjen 2. kategoriji traktora. Radna širina priključka je 1600 mm, nazivna brzina izlaznog vratila traktora: 540 min-1, max. snaga na izlaznom vratilu: 75 kW.

U radu treba:

  1. Analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  2. Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  3. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta;
  4. Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu;
  5. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.