NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za uklanjanje panjeva


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak za vađenje odnosno uklanjanje većih panjeva. Pri koncipiranju razmotriti različite načine uklanjanja - primjerice unakrsno i/ili kružno piljenje, drobljenje, iskapanje i sl. Uređaj treba izvesti kao nošeni traktorski priključak i koristiti pogon preko kardanskog vratila i traktorske hidraulike. Posebnu pažnju treba posvetit sigurnosti rukovatelja strojem.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.