NASTAVA > Zadaci

Traktorski priključak za usitnjavanje kamena


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati traktorski priključak koji služi za usitnjavanje kamena na zemljištima predviđenim za obradu, odnosno sadnju usjeva.  Pogon priključka izvesti s izlaznog radnog vratila traktora. Regulaciju položaja uređaja riješiti pomoću traktorske hidraulike. Priključak treba biti namijenjen 2. kategoriji traktora. Radna širina priključka je 1500 mm, nazivna brzina izlaznog vratila traktora: 540 min-1.

U radu treba:

  1. Analizirati postojeće uređaje na tržištu, način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  2. Koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  3. Izraditi detaljno konstrukcijsko rješenje odabrane varijante koncepta;
  4. Izraditi računalni model uređaja u 3D CAD sustavu;
  5. Izraditi tehničku dokumentaciju, pri čemu će se opseg konstrukcijske razrade dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.