NASTAVA > Zadaci

Ukrcajna rampa za invalidska kolica za putnička vozila


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati ukrcajnu rampu koja olakšava ulazak u putnička vozila osobama koja koriste invalidska kolica. Rampu treba prilagoditi manjim putničkim kombi vozilima. Brzina podizanja treba biti približno 5m/min, a nosivost rampe treba biti 200 kg. Pri koncipiranju i konstruiranju voditi računa da eventualno potrebne preinake na vozilu budu minimalne.

 

U radu treba:

 

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije,
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova,
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

 

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.