NASTAVA > Zadaci

Uređaj za čišćenje snijega na pogon traktorom


Sažetak:

Koncipirati i konstruirati uređaj (puhalicu) za čišćenje snijega na pogon traktorom koja se sastoji od rotirajućeg pužnog vijka koji grabi snijeg te ga potiskuje prema rotoru koji ispuhuje snijeg kroz kanal.

Pogon komponenti uređaja može se izvesti s izlaznog radnog vratila traktora i/ili traktorskom hidraulikom. Kako je mjesto priključenja s prednje strane traktora, treba voditi računa koji traktori, odnosno kategorije traktora, dolaze u obzir kao pogonski strojevi. Pri koncipiranju i konstruiranju treba posebno voditi računa o sigurnosti rukovatelja strojem.