NASTAVA > Zadaci

Uređaj za čišćenje solarnih ploča


Sažetak:

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati uređaj za čišćenje solarnih ploča na solarnim farmama. U uvodnom dijelu rada treba razmotriti opcije suhog čišćenja i čišćenja vodom. Na osnovu te analize samostalno odabrati jednu od opcija za daljnju razradu. Razinu autonomnosti uređaja odabrati u dogovoru s mentorom nakon uvodne analize zahtjeva i ograničenja.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć