NASTAVA > Zadaci

Uređaj za drobljenje lješnjaka


Sažetak:

Opis zadatka:

Koncipirati i konstruirati uređaj za drobljenje lješnjaka. Primarno uzeti u obzir pogon na standardnu mrežu 220 V, no uz to treba i razmotriti mogućnost pogona traktorom.  Kapacitet uređaja treba biti cca 50 -60 kg/h. Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti rukovatelja.

U radu treba:

  • analizirati postojeće uređaje na tržištu,  način priključka na traktor i parametre traktorskog pogona;
  • koncipirati više varijanti rješenja, usporediti ih i vrednovanjem odabrati najpovoljnije;
  • odabrano projektno rješenje uređaja razraditi s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova;
  • izraditi računalni model uređaja i tehničku dokumentaciju u 3D CAD sustavu.

Pri konstrukcijskoj razradi obratiti pozornost na tehnologično oblikovanje dijelova. Analizirati kritična mjesta. Opseg konstrukcijske razrade, modeliranja i izrade tehničke dokumentacije dogovoriti tijekom izrade rada.

 U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.